• Sarna
  • Żubry

Aktualności

Lista aktualności

Ilustracja do artykułu oze 260.jpg

SPOTKANIE INFORMACYJNE OZE

Gmina Białowieża informuje, że zamierza przystąpić do projektu realizowanego przy współfinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020...

Ilustracja do artykułu konsult260.jpg

KONSULTACJE SPOŁECZNE

dotyczące opracowania dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka – Białowieża – granica państwa...

Ilustracja do artykułu logugb260.jpg

KOMUNIKAT

Wodociągi Podlaskie sp. z o.o w Białymstoku informują o przerwie w dostawie wody...