• Żubry
  • Sarny

Rusza Akcja MASZ GŁOS MASZ WYBÓR

Rusza Akcja MASZ GŁOS MASZ WYBÓR

Zapraszamy na darmowe szkolenie na pt „Jak zmienić swoją gminę? Jak wpływać na decyzje władz samorządowych? Jakimi narzędziami dysponują mieszkańcy?”. Zapisy na szkolenia poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.maszglos.pl.

Szkolenie odbędzie się 15 września w Białymstoku w Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych, ul. Świętojańska 22 lok. 1.

Podczas szkolenia dowiesz się czym jest inicjatywa lokalna i jak z niej korzystać, kto może inicjować i jak powinny wyglądać konsultacje społeczne, czym jest budżet partycypacyjny, fundusz sołecki, jak pisać wnioski i petycje oraz czym jest dostęp do informacji publicznej i jak z niego korzystać. Zapraszamy!

Czym jest Akcja Masz Głos Masz Głos Masz Wybór?

To działania podejmowane przez mieszkańców i mieszkanki we współpracy z władzami samorządowymi, które mają na celu wprowadzenia zmian w swych gminach, miastach, wsiach, sołectwach, dzielnicach czy osiedlach. Uczestnicy i uczestniczki są wspierani przez ekspertów i ekspertki akcji.

Co daje udział w akcji Masz Głos?

- Bieżące wsparcie doświadczonego zespołu, np. w planowaniu i realizacji działań.

- Dostęp do wiedzy: porady eksperckie, darmowe publikacje, udział w szkoleniach (np. o angażowaniu mieszkańców do działania lub prowadzeniu diagnozy lokalnej)

- Wymianę doświadczeń z uczestnikami akcji z całej Polski

- Wzmocnienie pozycji i budowanie prestiżu w środowisku lokalnym, w relacjach z mieszkańcami i władzami oraz w kontaktach z mediami

- Bezpłatne materiały edukacyjne i promocyjne

- Szansę na zdobycie minigrantu

- Szansę na zdobycie nagrody Super Samorząd i przyjazd na uroczystą galę w Warszawie

Remonty miejskich plaż, otwieranie świetlic osiedlowych, warsztaty pisania projektów, relacje na żywo z sesji rady i sąsiedzkie festyny – w taki sposób wolny czas spędzają uczestnicy akcji Masz Głos, prowadzonej przez Fundację Batorego. Wykorzystują oni swoją energię dla dobra otoczenia. Akcja to do tej pory ponad 1800 uczestników i grup z prawie 1000 miejscowości w całej Polsce. Teraz możecie do nich dołączyć i Wy! Udział w Akcji to nie tylko szansa na nagrodę Super Samorząd, porady ekspertów i szkolenia na temat demokratycznych instrumentów działania. To przede wszystkim frajda ulepszania Waszych miejscowości i gmin wspólnie z setkami grup z całej Polski! Zarejestruj się już dziś za pośrednictwem strony www.maszglos.pl i weź udział we wrześniowym szkoleniu w Białymstoku. Nabór do akcji trwa do 30 września.


Organizatorem akcji Masz Głos jest Fundacja im. Stefana Batorego. Partnerzy edycji 2016/2017: Fundacja Aktywności Lokalnej, Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie POLITES.

Kontakt:
Olga Skarżyńska
koordynatorka działań akcji Masz Głos w woj. podlaskim
Fundacja im. Stefana Batorego
oskarzynska@batory.org.pl
tel. 22 536 02 16