• Żubry
  • Sarny

Inwestycje Gminne

Inwestycje Gminne

/25.08.2017/

Gmina Białowieża realizuje zadanie
„Rozbudowa ul. Nowej - drogi gminnej nr 108627B w Białowieży na odcinku od km 0+218 do km 0+694 - Etap I”

Współfinansowane w ramach
Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
Droga współfinansowana przez Gminę Miejską Hajnówka


/21.06.2017/

Obwieszczenie Starosty Hajnowskiego z dnia 20.06.2017 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Czytaj całośc w BIP >>>>>>


/15.05.2017/

Obwieszczenie Starosty Hajnowskiego z dnia 11.05.2017 r. o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 

Czytaj całośc w BIP >>>>>>

Przydatne linki