• Żubry
  • Sarny

Sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla naszej jednostki

Sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla naszej jednostki

Dzięki dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego Gmina Białowieża zakupiła sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla naszej jednostki...

Dzięki dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego Gmina Białowieża zakupiła sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla naszej jednostki. Wartość dofinansowania to aż 50 tysięcy złotych, wkład własny gminy to jedynie 1240 zł.

W ramach realizacji zadania zakupiono:
1. Ubrania specjalne- 2 sztuki.
2. Hełmy strażackie- 8 sztuk.
3. Buty strażackie- 8 sztuk.
4. Zestaw narzędzi elektrycznych.
5. Piłę do cięcia szyby czołowej.
6. Kombinezon ochronny na szerszenie- 2 sztuki.
7. Rękawice na szerszenie- 2 sztuki.
8. Worek do transportu rojów- 2 sztuki.
9. Sito kominowe.
10. Prądownice wodne- 3 sztuki.
11. Defibrylator.
12. Nożyce do prętów.
13. Szelki bezpieczeństwa.
14. Narzędzie ratownicze Hoolingan.
15. Aparat podstawowy AirGoFix z maską G1 i wkładką kompozytową.