• Żubry
  • Sarny

Ankieta. Monitoring wilków.

Ankieta. Monitoring wilków.

Monitoring wilków w pobliżu zabudowy w okresie 2020/2021

Zwracamy się z prośbą o wypełnianie ankiety dotyczące obserwacji wilków w pobliżu zabudowy w okresie 2020/2021.
Ankietę można dostarczać bezpośrednio do Urzędu Gminy Białowieża lub przesyłać na e-mail: oc@ug.bialowieza.pl

Apelujemy również, o ile będzie to możliwe i bezpieczne, o nagrywanie filmów z obserwacji wilka/wilków, które zostaną przesłane do analizy naukowcom.
Filmy można przesyłać na e-mail: mgutowski@ug.bialowieza.pl