• Żubry
  • Sarny

Apel Burmistrza Miasta Hajnówka i Starosty Hajnowskiego

Apel Burmistrza Miasta Hajnówka i Starosty Hajnowskiego

Dowiedz się jak możesz pomóc uchodźcom

Informacja (apel) burmistrza miasta hajnówka i starosty hajnowskiego

Od kilku miesięcy obserwujemy nasilające się zjawisko nielegalnego przekraczania granicy polsko-białoruskiej przez migrantów, które dotknęło i nasz teren. Musimy pamiętać, iż niezależnie od naszej oceny powstałego problemu wiąże się on z cierpieniem niewinnych osób, w tym kobiet i dzieci. Z tego powodu prosimy o gest wsparcia i darowizny pieniężne na działania związane z pomocą tym ludziom.