• Żubry
  • Sarny

Bezpłatne badania mammograficzne

Bezpłatne badania mammograficzne

Badaniami objęte są Panie od 50 do 69 roku życia (rocznik 1949-1968) w dniu 10.12.2018 roku w godzinach od 9-17

Geneva Trust Polska Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Profilaktyka i Diagnostyka zaprasza mieszkanki miejscowości Białowieża na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi - Etap Podstawowy finansowany przez Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Badania zostaną przeprowadzane w Mammobusie specjalnie zaprojektowanym dla potrzeb mammografu.

Przed przystąpieniem do badania Panie wypełniają specjalnie opracowane ankiety, które zawierają informacje pozwalające na dokonanie pełniejszej oceny zdjęć przez lekarzy. Jedno badanie obejmuje wykonanie 4 projekcji (po dwie projekcje na każdą pierś).

Badania w miejscowości Białowieża chcielibyśmy wykonywać w dniu 10.12.2018 roku w godzinach od 9-17 .

Bezpłatnymi badaniami mammograficznymi objęte są Panie od 50 do 69 roku życia (rocznik 1949-1968).

Rejestracja telefoniczna: 58 767 34 55 lub 58 767 34 77.

Z poważaniem
Martyna Wanda
607 031 309
martyna.wanda@genevatrust.pl
Geneva Trust Polska sp. z o.o., ulica Schuberta 104, 80-172 Gdańsk. Partner
KRS0000319288, NIP5862228726, REGON220714440 firmy Siemens
Kapitał Zakładowy 50 000,00 PLN
www.moiamammografia.plwww.emam.pl