• Żubry
  • Sarny

Ćwiczenia RENEGADE

Ćwiczenia RENEGADE

W dniach 6-9 października 2020 roku Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje ćwiczenie RENEGADE/SAREX-20

Szanowni Państwo

Urząd Gminy Białowieża informuje, że w dniach 6-9 października br. na terenie gminy mogą zostać dwukrotnie uruchomione syreny alarmowe (ogłoszenie oraz odwołanie alarmu), w związku z przeprowadzonym ćwiczeniem RENEGADE/SAREX-20 w celu weryfikacji sprawności systemu alarmowania.

Włączenie syren będzie jednoczesnym sprawdzeniem sprawności systemu alarmowania, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (DZ. U. 2013 poz. 96). Sygnały alarmowe przekazwywane w tym dniu będą ćwiczebne.