• Żubry
  • Sarny

Czasowy zakaz przebywania w strefie nadgranicznej przedłużony do 30 czerwca 2022 r

Czasowy zakaz przebywania w strefie nadgranicznej przedłużony do 30 czerwca 2022 r

Zakaz obowiązuje w 183 obrębach ewidencyjnych, w tym 115 obrębach na obszarze województwa podlaskiego

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano we wtorek (1.03) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi. Zakaz obowiązuje w 183 obrębach ewidencyjnych, w tym 115 obrębach na obszarze województwa podlaskiego, od 2 marca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

Mając na uwadze, że próby nielegalnego przekraczania granicy państwowej nadal mają miejsce, a incydenty w bezpośredniej bliskości granicy państwowej mogą być wykorzystane przez Stronę białoruską do eskalacji trwającego obecnie kryzysu migracyjnego, a w konsekwencji do spowolnienia trwających prac inwestycyjnych związanych z budową bariery technicznego i elektronicznego zabezpieczenia granicy państwowej, zasadne jest wprowadzenie czasowego zakazu przebywania na obszarze strefy nadgranicznej na nowy okres od dnia 2 marca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r., co umożliwi zakończenie prac związanych z budową wskazanego systemu ochrony granicy państwowej". - napisano w uzasadnieniu projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi.

1 marca 2022 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano również rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczenia jej w stanie rozładowanym na obszarze województwa podlaskiego i lubelskiego przyległym do granicy państwowej z Republiką Białorusi.

Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/czasowy-zakaz-przebywania-w-strefie-nadgranicznej-przedluzony


W przypadku Gminy Białowieża obszar ten dotyczy następujących okręgów ewidencyjnych:

  • PODOLANY
  • BIAŁOWIEŻA
  • ZASTAWA KRZYŻE