• Żubry
 • Sarny

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

Weź dotację na wymianę kopciucha i ocieplenie domu!

 

 

KPO_PCZP_poziom_zestawienie_podstawowe_ CMYK-1.jpg

„CZYSTE POWIETRZE” to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów.

Gmina Białowieża może się pochwalić następującą aktywnością w Programie:

 • Liczba złożonych wniosków – 65
 • Liczba przedsięwzięć zakończonych – 23
 • Kwota wypłaconej dotacji – 394 884,76 zł

Na jakie inwestycje można otrzymać dofinansowanie?

 • wymianę źródeł ciepła,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • ocieplenie przegród budowlanych
 • stolarkę okienną i drzwiową
 • mikroinstalację fotowoltaiczną
 • wentylację mechaniczną z rekuperacją na termomodernizację budynku, panele fotowoltaiczne
 • dokumentację: audyt energetyczny, dokumentację projektową, ekspertyzy
 • kompleksowa termomodernizacja

Jakie są maksymalne kwoty dofinansowania?

 • Podstawowy poziom dofinansowania: 66 000 zł
 • Podwyższony poziom dofinansowania: 99 000 zł
 • Najwyższy poziom dofinansowania: 135 000 zł

Komu przysługuje dofinansowanie?

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

-właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub

-wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą

Program obejmuje trzy grupy beneficjentów:

 • uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania - osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł
 • uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
  1 894 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 2 651 zł (gospodarstwo jednoosobowe)
 • uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1 090 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1 526 zł (gospodarstwo jednoosobowe)

Jakie są formy dofinansowania?

 1. Dotacja -ścieżka przez WFOŚiGW
 2. Dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego –ścieżka przez Banki
 3. Dotacja z prefinansowaniem (dla poziomu podwyższonego i najwyższego)

Jakie są warunki dofinansowania?

 • w ramach programu można dofinansować zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.,
 • wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku,
 • na przedsięwzięcia realizowane w budynkach, na budowę których po 31 grudnia
  2013 r.:

- został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego
- zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, nie udziela się dofinansowania na
ocieplenie przegród budowlanych, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej

 • nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia, dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tys. zł. Warunek nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła,
 • Jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne, dotacja przysługuje osobno na każdy lokal.

Gdzie szukać informacji i pomocy?

Co należy ze sobą zebrać chcąc wypełnić wniosek w Gminnym Punkcie podczas konsultacji? (plik do pobrania)Ilustracja do artykułu ikonka_pdf_download.png

Drogi mieszkańcu Ty też możesz dołączyć do grona osób, które poprawiły jakości powietrza korzystając z dofinansowania i pomocy w Gminnym Punkcie konsultacyjnym!

Zapraszamy!