• Żubry
  • Sarny

Darmowe szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych

Darmowe szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych

Szanowni Państwo,

Gmina Białowieża planuje organizację darmowych szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych. Szkolenia miałby obejmować takie zagadnienia jak e-administracja, bezpieczeństwo w sieci (w tym bezpieczeństwo dzieci), przedsiębiorca w internecie, e-kulturę. Będziemy wdzięczni za informację czy byliby Państwo zainteresowani takimi szkoleniami, jaki blok tematyczny miałyby one obejmować oraz jaka liczba osób chciałaby wziąć w nich udział. W szkoleniach mogą brać udział osoby powyżej 25 roku życia.

Zgłoszenia, wraz z podanym zakresem tematycznym, prosimy przesyłać na e-mail: mgutowski@ug.bialowieza.pl