• Żubry
  • Sarny

GAZETA LOKALNA - nowe wydanie

GAZETA LOKALNA - nowe wydanie

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Głosu Białowieży, a w nim: Od redakcji, Wójt Informuje, Dla młodych leśników i ich nauczycieli, Wspomnienie o...

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Głosu Białowieży, a w nim: Od redakcji, Wójt Informuje, Dla młodych leśników i ich nauczycieli, Wspomnienie o..., Co słychać w powiecie, 100lecie zwycięstwa w wojnie polskobolszewickiej, Z życia parafii prawosławnej, Odkrywanie przeszłości, Prace nad albumem, BOK informuje, Akademia Kompetencji Cyfrowych, Dbamy o naszych braci mniejszych. Życzymy miłej lektury!

Redakcja

Gazeta dostępna w formacie pdf również na stronie internetowej Urzędu Gminy Białowieża (www.gmina.bialowieza.pl, zakładka WIĘCEJ, zakładka GAZETA LOKALNA) oraz w stałych punktach na terenie Białowieży:

 
Sekretariat Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1
Białowieski Ośrodek Kultury, ul. Sportowa 1
Biblioteka, ul. Sportowa 1
Sklep Promyk, ul. Stoczek 9
Sklep Sarenka, ul. Stoczek 38
Sklep Alwa, ul. Stoczek 196
Sklep Jarzębinka, ul. Pałacowa 11
Sklep Arhelan, ul. Grudkowska 3
Poczta, ul. Parkowa 2
Bank Spółdzielczy, ul. Parkowa 2
Stacja paliw, ul. Pałacowa 73
Sołtys Podolany
Sołtys Pogorzelce
Sołtys Teremiski
Sołtys Budy
Sołtys Grudki
Sołtys Czerlonka