• Żubry
  • Sarny

Informacja o zimowym utrzymaniu dróg

Informacja o zimowym utrzymaniu dróg

Informacja o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie zimowym 202/2023.

Standardy zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu Hajnowskiego zostały zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w dniu 17.10.2022 roku.

Zimowe utrzymanie dróg to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołanego opadami śniegu oraz śliskością zimową. W przypadku długotrwałych opadów śniegu, zawiei i zamieci śnieżnych utrzymanie standardów docelowych może okazać się nie wykonalne i powodować drożność jednego pasa ruchu z wykonaniem mijanek.
 
W załączeniu pełna informacja o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie zimowym 202/2023.