• Żubry
  • Sarny

Informacja odnośnie zbyt wysokiego napięcia w sieci elektroenergetycznej

Informacja odnośnie zbyt wysokiego napięcia w sieci elektroenergetycznej