• Żubry
  • Sarny

Komunikat o stanie wyjątkowym

Komunikat o stanie wyjątkowym

Ogłoszenie z dnia 2 września 2021 r. o stanie wyjątkowym na obszarze części Gminy Białowieża (dotyczy obrębów ewidencyjnych: BIAŁOWIEŻA, PODOLANY, ZASTAWA KRZYŻE)

W związku z ogłoszonym dnia 2 września 2021 r. stanem wyjątkowym na obszarze części gminy Białowieża (dotyczy obrębów ewidencyjnych: BIAŁOWIEŻA, PODOLANY, ZASTAWA KRZYŻE) informujemy, iż na obszarze objętym stanem wyjątkowym obowiązują:

  1. zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania, na obszarze objętym stanem wyjątkowym, zgromadzeń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631);
  2. zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania, na obszarze objętym stanem wyjątkowym, imprez masowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171) oraz prowadzonych w ramach działalności kulturalnej imprez artystycznych i rozrywkowych, niebędących imprezami masowymi;
  3. obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przez osoby, które ukończyły 18 lat, przebywające w miejscach publicznych na obszarze objętym stanem wyjątkowym, a w przypadku osób uczących się, które nie ukończyły 18 lat – legitymacji szkolnej;
  4. zakaz przebywania w ustalonym czasie w oznaczonych miejscach, obiektach i obszarach położonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym
  5. zakaz utrwalania za pomocą środków technicznych wyglądu lub innych cech określonych miejsc, obiektów lub obszarów
  6. ograniczenie prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni poprzez wprowadzenie zakazu ich noszenia;ograniczenie dostępu do informacji publicznej dotyczącej czynności prowadzonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym w związku z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji.

Zgodnie z ustawą o stanie wyjątkowym ograniczenia zgromadzeń nie obejmują tych organizowanych przez Kościoły i inne związki wyznaniowe i religijne działające w obrębie świątyń, budynków kościelnych, a także zgromadzeń organizowanych przez organy państwowe i organy samorządu terytorialnego.
Źródło: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,2318,komunikat-ws-stanu-wyjatkowego.html?fbclid=IwAR2flmRIu3zdPr1viKjSZjL0Q11NiA5Sz-Nx9yB-XpZtENXDQor_ZvEfyrw
Prosimy o śledzenie na bieżąco komunikatów i informacji na oficjalnych stronach rządowych: https://www.gov.pl