• Sarna
  • Żubry

Komunikaty ogłoszenia

Lista aktualności

Ilustracja do artykułu he260.jpg

Ogłoszenie

Zbierane są dane w zakresie możliwość utworzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Ilustracja do artykułu mini.jpg

Badania ankietowe GUS

We wszystkich badaniach prowadzonych przez statystykę publiczną obowiązuje bezwzględnie przestrzegana tajemnica statystyczna.

Ilustracja do artykułu he260.jpg

Informacja

Prośba o pilny zwrot kwitariuszy K-103 dotyczących opłaty miejscowej w roku 2017

Przydatne linki