• Sarna
  • Żubry

Komunikaty ogłoszenia

Lista aktualności

Ilustracja do artykułu konsult260.jpg

KONSULTACJE SPOŁECZNE

dotyczące opracowania dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka – Białowieża – granica państwa...

Ilustracja do artykułu logugb260.jpg

KOMUNIKAT

Wodociągi Podlaskie sp. z o.o w Białymstoku informują o przerwie w dostawie wody...

Ilustracja do artykułu hdeb260.jpg

XII Sesja Rady Gminy

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zwołania XII Sesji Rady Gminy o godzinie 14:00 dnia 25 listopada 2019r.