• Sarna
  • Żubry

Komunikaty ogłoszenia

Lista aktualności

Ilustracja do artykułu he260.jpg

Zawiadomienie

Zawiadamia się, że na dzień 30 stycznia 2019 r. Przewodniczący Rady Gminy Białowieża pan Włodzimierz Wołkowycki zwołał IV Sesję Rady Gminy.

Ilustracja do artykułu he260.jpg

Zawiadomienie

Zawiadamia się, że w dniu 29 stycznia 2019 r. o godz. 14:00 rozpocznie się posiedzenie Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej a także Rolnictwa i Turystyki Rady Gminy Białowieża.