• Sarna
  • Żubry

Lista stron

Lista aktualności

oze260v2.jpg

Projekt Odnawialne Źródła Energii - OZE

Gmina Białowieża informuje, że przystąpiła do projektu realizowanego przy współfinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020...