• Żubry
  • Sarny

Nabór do służby przygotowawczej

Nabór do służby przygotowawczej

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim prowadzi nowy nabór do służby przygotowawczej...

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim prowadzi nowy nabór do służby przygotowawczej. Jest to rodzaj służby wprowadzony dla pełnoletnich kobiet i mężczyzn, którzy nigdy nie pełnili służby wojskowej. Głównym celem służby przygotowawczej jest wyszkolenie ochotników dające im możliwość podjęcia zawodowej służby wojskowej.

WARUNKI POWOŁANIA
- złożenie wniosku w WKU w terminie lipiec – sierpień 2019
- posiadanie obywatelstwa polskiego
- niekaralność za przestępstwa umyślne
- wykształcenie co najmniej gimnazjalne
- posiadanie odpowiedniej zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia czynnej służby wojskowej (stosowne skierowania otrzymasz w WKU)

WYNAGRODZNIE I UPRAWNIENIA W OKRESIE 4 MIESIĘCZNEGO SZKOLENIA
- bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opieka medyczna, ubezpieczenie, ulgowe przejazdy, urlopy
- miesięczne uposażenie w okresie szkolenia w wysokości 1095 zł brutto
- na zakończenie szkolenia odprawa finansowa w wysokości 2250 zł brutto
- okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się do stażu pracy

PERPEKTYWY PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA
- możliwość pełnoprawnego ubiegania się o powołanie do służby zawodowej w wybranej jednostce wojskowej (aktualne uposażenie szeregowego zawodowego – 2993 zł „na rękę”)
- wybrane dodatkowe uprawnienia w zawodowej służbie wojskowej (dodatkowe uposażenie roczne tzw. „trzynastka”, gratyfikacja urlopowa na każdego członka rodziny, stopniowy wzrost uposażenia z upływem lat służby, możliwość wyboru jednej z form zakwaterowania – w tym comiesięczne świadczenie mieszkaniowe zależne od miejsca pełnienia służby – garnizon Białystok – 660 zł „na rękę”)

Pliki do pobrania