• Żubry
 • Sarny

Nowy dowód osobisty

Nowy dowód osobisty

Nowe dowody osobiste z odciskami palców oraz z podpisem posiadacza dowodu osobistego

Od 2 sierpnia br. r. będą wydawane nowe dowody osobiste z odciskami palców oraz z  podpisem posiadacza dowodu osobistego. Dzięki temu dowody osobiste będą bardziej bezpieczne.


WAŻNE!

  • Jeśli Twój dowód osobisty jest nadal ważny – nie musisz go wymieniać.
  • Złożenie wniosku o dowód osobisty (pobranie odcisków palców) oraz odbiór dokumentu (potwierdzenie tożsamości) wymaga wizyty w urzędzie.
  • Jeśli Twoje dziecko nie ukończyło 12 lat, wniosek o dowód dla córki lub syna możesz złożyć elektronicznie.

Nowy dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza Twoją tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw.

Odciski palców są zamieszczane w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.

Odciski palców nie są pobierane od:

  • dzieci poniżej 12. r. życia;
  • osób, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Natomiast jeżeli pobranie odcisków palców jest tylko chwilowo niemożliwe (np. z powodów medycznych), wtedy wydawany jest dowód osobisty bez odcisków palców - ważny 12 miesięcy.

Odciski palców są przechowywane w Rejestrze Dowodów Osobistych wyłącznie w celu wydania dowodu osobistego.

Odciski są automatycznie usuwane z rejestru:

  • w momencie odebrania dowodu przez obywatela lub
  • gdy obywatel nie odebrał dowodu w ciągu 90 dni od daty wydania (czyli daty personalizacji zamieszczonej w dowodzie).

Podpis jest zamieszczany w warstwie graficznej dowodu osobistego każdej osoby, która ukończyła 12.  r. życia.

Podpisu nie będzie w dowodzie osoby, która nie może złożyć podpisu.

Okres ważności dowodów osobistych

Wydawane od 2 sierpnia 2021 r. dowody osobiste będą ważne przez:

  • 10 lat – dla osób od 12. r. życia;
  • 5 lat – dla osób do 12. r. życia;
  • 12 miesięcy – dla osób, od których chwilowo nie można pobrać odcisków palców.

Dotychczasowe funkcjonalności dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (e-dowodu), wydawanego od 4 marca 2019 r. pozostają te same.

Dzięki warstwie elektronicznej e-dowód umożliwia m.in.:

  • logowanie do portali administracji publicznej (np. GOV.pl) i korzystanie z e-usług
  • elektroniczne podpisywanie dokumentów (podpis osobisty)
  • korzystanie z automatycznych bramek granicznych np. na lotniskach

Ubiegając się o wydanie dowodu osobistego, możesz zdecydować, czy chcesz podpis osobisty w e-dowodzie, umożliwiający elektroniczne podpisywanie dokumentów. Jeśli tak, zaznacz to we wniosku. Warto!

Jeśli chcesz używać elektronicznych funkcji e-dowodu, to przy odbiorze e-dowodu lub później, w  dowolnym urzędzie gminy, ustal kody PIN:

  • do logowania – PIN1 (4 cyfry);
  • do składania podpisu osobistego – PIN2 (6 cyfr).

Kod PIN2 ustalają tylko te osoby, które zaznaczyły we wniosku, że chcą mieć w e-dowodzie podpis osobisty.

Otrzymasz również kod PUK. Kod PUK służy do odblokowania funkcji logowania i podpisu e-dowodem w przypadku 3-krotnego podania błędnego kodu PIN. Jeśli nie chcesz go odebrać - zostaw w urzędzie.

Kradzież, zagubienie, uszkodzenie e-dowodu – co robić?

  • Zgłoś zagubienie, kradzież lub uszkodzenie e-dowodu w urzędzie gminy lub w każdej chwili przez internet na stronie GOV.pl – wtedy e-dowód zostanie unieważniony od razu.
  • Jeśli ukradziono Ci e-dowód, zgłoś to Policji. Nie musisz już dodatkowo zgłaszać tego w urzędzie gminy lub przez internet. E-dowód zostanie unieważniony.
  • Kradzież lub zagubienie e-dowodu dodatkowo zgłoś w dowolnym banku, nawet jeśli nie masz konta bankowego. Dzięki temu zadbasz o swoje bezpieczeństwo i ochronisz się przed oszustami.
  • Jeśli nie wiesz, gdzie jest Twój e-dowód, ale masz nadzieję, że jeszcze go znajdziesz, możesz go zawiesić na maksymalnie 14 dni. Jeśli w tym czasie nie cofniesz zawieszenia, Twój e-dowód zostanie automatycznie unieważniony. Jeśli w tym czasie cofniesz zawieszenie, Twój e-dowód będzie znowu ważny.
  • To również możesz zrobić w urzędzie gminy lub przez internet na stronie GOV.pl.

Dodatkowe informacje, w tym jak korzystać z e-dowodu, znajdziesz na stronie www.edowod.gov.pl

s2.jpgs2.jpg