• Żubry
  • Sarny

Odwołanie XXIV Sesji Rady Gminy

Odwołanie XXIV Sesji Rady Gminy

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie odwołania XXIV Sesji Rady Gminy

Zwołana na dzień 30 marca 2021r. XXIV Sesja Rady Gminy Białowieża zostaje odwołana z uwagi na nowe obostrzenia w walce z nowymi zakażeniami COVID-19 obowiązujące od 27 marca do 9 kwietnia 2021r.  wprowadzone Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/  Włodzimierz Wołkowycki