• Żubry
  • Sarny

Ogłoszenie o udostępnieniu projektu do konsultacji społecznych

Ogłoszenie o udostępnieniu projektu do konsultacji społecznych

Prognoza oddziaływania ochrony ppoż Puszczy Białowieskiej

Szanowni Państwo,

Dyrektor IBL zawiadamia o udostępnieniu do konsultacji społecznych projektu Planu przeciwpożarowego zabezpieczenia i gaszenia pożarów lasu dla polskiej części Transgranicznego Obiektu Światowego Dziedzictwa Białowieża Forest oraz Prognozy oddziaływania tego planu na środowisko.

Ogłoszenie Ilustracja do artykułu ikonka_pdf_download.png

Prognoza oddziaływania ochrony ppoż Puszczy Białowieskiej Ilustracja do artykułu ikonka_pdf_download.png

Plan ochrony ppoż Puszczy Białowieskiej Ilustracja do artykułu ikonka_pdf_download.png