• Żubry
  • Sarny

Okresowy zakaz wstępu do lasu w 2022 roku

Okresowy zakaz wstępu do lasu w 2022 roku

Informacja o udostępnionych terenach leśnych, drogach i szlakach

Od 1 stycznia 2022 roku na terenie Nadleśnictwa Białowieża obowiązuje mapa lasów objętych okresowym zakazem wstępu wprowadzona zarządzeniem nr 51/2021.

Więcej informacji znajda Państwo pod linkiem aktualności.

Nadleśnictwo Białowieża mapa zakazu wstępu do lasu 2022 jpg.jpg