• Żubry
  • Sarny

PERETOCZE 2020

PERETOCZE 2020

Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce przy współpracy z Białowieskim Ośrodkiem Kultury zaprasza na: XVIII Międzynarodowy Festiwal Białowieskie Integracje Artystyczne „PERETOCZE 2020”

Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce przy współpracy z Białowieskim Ośrodkiem Kultury zaprasza na: XVIII Międzynarodowy Festiwal Białowieskie Integracje Artystyczne „PERETOCZE 2020”

Koncertujące zespoły prezentują kulturę:
polską, białoruską, żydowską, cygańską, litewską, rosyjską i ukraińską

1 sierpnia 2020 r. godz. 18.00 Amfiteatr w Białowieży