• Żubry
  • Sarny

Pomoc finansowa z budżetu województwa na cele związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych

Pomoc finansowa z budżetu województwa na cele związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych

Wysokości 62 000,00 zł

logo podlasia.jpg

Gmina Białowieża otrzymała pomoc finansowa z budżetu województwa z przeznaczeniem na działania ze zwalczaniem negatywnych skutków trwającego kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej oraz konsekwencji wprowadzonych na terenie gmin i powiatów ograniczeń w wysokości 62 000,00 zł na cele związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.