• Żubry
  • Sarny

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białowieży w 2019 roku przystąpił do realizacji Programu FEAD Podprogram 2019r., który będzie realizowany od stycznia 2020 ...

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białowieży w 2019 roku przystąpił do realizacji Programu FEAD Podprogram 2019r., który będzie realizowany od stycznia 2020 roku  do 31 lipca 2020.
Porozumienie  zawarto z CARITAS DIECEZJI DROHICZYŃSKIEJ

Artykuły spożywcze przekazywane będą osobom najbardziej potrzebującym w formie paczki żywnościowej.

Osoby kwalifikujące się do programu zapraszamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białowieży.
Tel. 85 68 12697