• Żubry
  • Sarny

Przerwy w dostawach energii elektrycznej

Przerwy w dostawach energii elektrycznej

Planowane prace na urządzeniach elektroenergetycznych

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok   

informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach
elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej

na terenie działania

Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski  (powiat: bielski, hajnowski, siemiatycki,
wysokomazowiecki, ostrowski, zambrowski)

 

miejscowość

ST

dnia

w godzinach

 

Białowieża: ul. Stoczek (nr nieparzyste od 1 do 43 oraz nr parzyste od 10 do 56, w tym Instytut Biologii Ssaków PAN), Sportowa (nr nieparzyste od 1 do 9 oraz nr parzyste: 2, 4, cerkiew, Urząd Gminy)

03-1459

22.09.2020

7.30-19.00

 

Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są na naszej stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85-740 5334 (całodobowo) lub 991