• Żubry
  • Sarny

Przerwy w dostawach energii elektrycznej

Przerwy w dostawach energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej...

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok   
informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach
elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej
na terenie działania
Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski  (powiat: bielski, hajnowski, siemiatycki,
wysokomazowiecki, ostrowski, zambrowski)



Wyłączenia dotyczą odbiorców indywidualnych, urzędów, zakładów usługowych, sklepów i firm zlokalizowanych ww. miejscowościach i ulicach.

Dodatkowe informacje można uzyskać – tel. 85 740 5043, 991 lub 85 740 5334.

Informacja o wyłączeniach podana jest również w Internecie na stronie: http://www.pgedystrybucja.pl

W załączniku harmonogram przerw w dostawie energii elektrycznej.