• Żubry
  • Sarny

Remont budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Białowieży

Remont budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Białowieży

We wrześniu 2021 została zrealizowana inwestycja przez Gminę Białowieża polegająca na wymianie pokrycia dachowego

We wrześniu 2021 została zrealizowana inwestycja przez Gminę Białowieża polegająca na wymianie pokrycia dachowego w gminnym budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Białowieży.
Inwestycję dofinansowano z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach "Programu odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś".