• Żubry
  • Sarny

Ruszył nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”!!!

Ruszył nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”!!!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Cel Programu: Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

 

Więcej informacji:

http://wfosigw.bialystok.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze-ogloszenie-o-naborze-wnioskow,a611

https://portal.wfosigw.bialystok.pl/