• Żubry
  • Sarny

Serdecznie zapraszamy sympatyków Straży Pożarnej

Serdecznie zapraszamy sympatyków Straży Pożarnej

na pokaz udzielania pierwszej pomocy oraz prezentację wozu bojowego OSP Białowieża

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Strażaka serdecznie zapraszamy sympatyków Straży Pożarnej na pokaz udzielania pierwszej pomocy oraz prezentację wozu bojowego OSP Białowieża.

4 maja 2018 (piątek) godz. 17:30 Parking Gminny w Białowieży

Prezentacje odbywają się przy współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce, Ochotniczą Strażą Pożarną w Białowieży, Wójtem Gminy Białowieża, Białowieskim Ośrodkiem Kultury oraz Towarzystwem Przyjaciół Białowieży.