• Żubry
  • Sarny

Termin płatności za odpady komunalne

Termin płatności za odpady komunalne

Przypominamy o terminach płatności za odpady komunalne...

Przypomomamy o terminach płatności za odpady komunalne.
W załączeniu Uchwała NR IV/28/2019 Rady Gminy Białowieża z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pliki do pobrania