• Żubry
  • Sarny

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Białowieża

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Białowieża

Informacja o finansowaniu zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Białowieża

Gmina Białowieża informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Białowieża” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach programu udzielania dotacji na zadania z zakresu usuwania azbestu w 2020 r.