• Żubry
  • Sarny

XIX Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

XIX Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Państwowa Inspekcja Pracy zaprasza do udziału w konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” – edycja 2022

Po raz kolejny Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw indywidualnych, z których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników, do udziału Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

plakat.jpg

 

Regulamin konkursu      Platak

Formularz zgłoszeniowy Platak