• Żubry
  • Sarny

Zapraszamy do udzialu w feryjnym turnieju pilki siatkowej szostek

Zapraszamy do udzialu w feryjnym turnieju pilki siatkowej szostek

Feryjny Turniej Piłki Siatkowej Szóstek - Ferie 2022

feryjny turniej piłki siatkowej szóstek 2022.jpgFeryjny Turniej Piłki Siatkowej Szóstek - Ferie 2022

Informacje ogólne dotyczące turnieju

Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ADSUM

Termin: 26-27-28.01.2022r.

Miejsce: hala sportowa LO z DNJB, ul. J. Piłsudskiego 3. Wejście od strony hali.

System rozgrywek w grupach, „każdy z każdym”.

Zgłoszenia imienne drużyn będą przyjmowane w siedzibie OSiR 17–200 Hajnówka, ul. Ks. A. Dziewiatowskiego 2, do dnia 25.01.2022r. lub na adres osir@hajnowka.pl

 

  1. FORMULARZ do pobrania

  2. W turnieju mogą uczestniczyć uczniowie rocz. 2007 i młodsi oraz 2006-2002.

  3. Uczestników obowiązuje zamienne obuwie sportowe i jednolite stroje.

  4. W drużynie występuje 6 zawodników.

  5. Pozostałe przepisy gry na podstawie regulaminu PZPS.

  6. Zawodnicy trzech najlepszych zespołów otrzymują medale.

  7. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od NW.

  8. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zaleceń organizatorów i sędziego głównego zawodów oraz do zachowania zasad „fair play”.

  9. Więcej informacji: 600 343 087

Impreza realizowana w ramach projektu "Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych - Akcja Zima 2022"