• Żubry
  • Sarny

Zaproszenie do udziału w spotkaniach konsultacyjnych

Zaproszenie do udziału w spotkaniach konsultacyjnych

Ścieżka rowerowa Białowieża - Hajnówka

Szanowni Państwo,

Istotą konsultacji jest poznanie punktów widzenia i potrzeb jak najszerszej publiczności i wspólna praca nad konkretnymi rozwiązaniami, które pomogą uwzględnić zróżnicowane potrzeby.

Spotkania będą mieć formułę warsztatową. Oba spotkania będą mieć taki sam charakter i przebieg. W trakcie ich trwania będzie można zapoznać się bliżej z przedstawionymi na poprzednich spotkaniach propozycjami i rozwiązaniami technicznymi. Będzie to doskonałe miejsce do zgłaszania uwag, dyskusji, zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi. Wierzymy, że dzięki otwarciu na dialog ze wszystkimi zainteresowanymi stronami jesteśmy w stanie wypracować rozwiązania, które odpowiedzą na jak najwięcej potrzeb. Dlatego właśnie udział mieszkańców, przyrodników, samorządowców, turystów, przedstawicieli lokalnych biznesów turystycznych i wszystkich innych zainteresowanych jest tu szczególnie ważny.


Planowane terminy konsultacji:

  • Hajnówka (Hajnowski Dom Kultury) – 2 kwietnia, w godzinach 10:00 – 13:00
  • Nieznany Bór – (Enklawa Białowieska) – 5 kwietnia, w godzinach 17:00 – 20:00


Do udziału zapraszamy wszystkich. Na spotkanie można dołączyć w dowolnym momencie w wyznaczonych godzinach! Zachęcamy również do przekazania informacji nt. konsultacji wszystkim osobom, które mogą być zainteresowane tematem powstania ścieżki rowerowej.

Zachęcamy również do zapoznania się z materiałami z ostatniego spotkania. Dostępne są one na stronie https://www.sciezkabialowieska.pl/materialy. Jednocześnie zwracamy uwagę, że jeśli ktoś nie będzie mieć możliwości wzięcia udziału w spotkaniu, prosimy o nadsyłanie uwag drogą mailową na adres kontakt@sciezkabialowieska.pl lub przez formularz kontaktowy dostępny na stronie.

 

Formularz z konsultacji do zgłaszania uwag  i pomysłówIlustracja do artykułu ikonka_pdf_download.png

Do zobaczenia na spotkaniach!