• Żubry
  • Sarny

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Urząd Gminy Białowieża informuje, że zatrudni dwie osoby...

Białowieża, 2018.03.29

Urząd Gminy Białowieża informuje, że zatrudni dwie osoby do prac polegających na pobieraniu opłaty parkingowej od właścicieli pojazdów parkujących samochody na terenie „Parkingu Gminnego” przy ul. Kolejowej w Białowieży a także na wykonywaniu prac porządkowych zarówno na terenie parkingu jak i na placach gminnych oraz w pasach drogowych dróg gminnych na terenie gminy Białowieża.

Osoby zostaną zatrudnione na umowę o prace na czas określony tj. na okres do 6 miesięcy.

Warunki zatrudnienia zostaną określone w umowie o pracę.

W sprawie pracy należy kontaktować się z Urzędem Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża w godzinach pracy Urzędu, telefon (85) 6812487 w. 23.

Wójt
Grzegorz Kasprowicz