• Żubry
  • Sarny

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

/17.06.2022/

W pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład nasza miejscowość otrzyma 10 700 655, 60 zł przeznaczonych na przebudowę ul. Kamienne Bagno i Zaułek Bartników łącznie z drogami dojazdowymi wraz z budową sieci wodno-kanalizacyjnej oraz rozbudowę ul. Mostowej.

Przechwytywanie.v2.jpg


 /14.01.2022

Dzięki pozyskanym środkom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500 00,00 zł możliwe było dofinansowanie inwestycji:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków wraz z kanałem tłocznym w Białowieży ul. Browska” – 56 457,00 zł

-  „Przebudowa ul. Paczoskiego w Białowieży – etap II”,  „Rozbudowa ul. Nowej w Białowieży-  etap II” – 353 890,00 zł

- „Zagospodarowania i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kolejowej w Białowieży – parking gminny” – 89 653,00,00 zł


/14.12.2020

Gmina Białowieża otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 000 000,00 zł „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Białowieża” dotyczy głębokiej TERMOMODERNIZACJI budynku Urzędu Gminy, w którym mieści się również Ośrodek Kultury i Biblioteka.

-Dofinansowanie: 1 000 000,00 zł

-Całkowita wartość: 3 248 620,40 zł

1.jpg


 /14.12.2020

Gmina Białowieża otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 984 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pt. „„Przebudowa układu dróg gminnych w Białowieży wraz z oświetleniem ulicznym - ul. Sarnia oraz ul. Puszczańska II etap” obejmuję wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej wraz z oświetleniem ulicznym. Przedmiotowe drogi są w fatalnym stanie technicznym z powierzchnią gruntową, która wymaga przebudowy. Łączna długość przebudowywanych dróg wynosi ok. 435 mb. Przedmiotowe drogi łączą się ze sobą i stanowią jeden ciąg komunikacyjny.

-Dofinansowanie: 984 000,00 zł

-Całkowita wartość: 1 020 788,32 zł

2.jpg


/14.12.2020

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki przekazywane są do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne
i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W sumie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych wypłaci jednostkom samorządu terytorialnego ponad 12 mld złotych:

  • 6 mld zł– środki, które trafiły latem 2020 roku do wszystkich gmin i powiatów w całej Polsce (wsparcie wyliczone z zastosowaniem algorytmu);
  • 4,35 mld zł – środki przyznane jednostkom samorządu terytorialnego w grudniu 2020 roku, w ramach pierwszego konkursu;
  • 1,89 mld zł– środki przyznane jednostkom samorządu terytorialnego w marcu 2021 roku, w ramach drugiego konkursu;
  • 673 mln złprzyznane w marcu 2021 roku gminom górskim z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi;
  • 340 mln zł skierowanych do gmin popegeerowskich (nabór wniosków zakończył się 12 lutego 2021 r.)

 


/02.07.2020

W środę, 2 lipca, nasz powiat odwiedził Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów. Gmina Białowieża otrzymała 500 000 zł wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To bardzo dobra wiadomość dla naszej miejscowości.