• Żubry
  • Sarny

I Mistrzostwa Powiatu w Szachach

I Mistrzostwa Powiatu w Szachach

Turniej odbędzie się 29.04.2023

I Mistrzostwa Powiatu w Szachach. Turniej odbędzie się 29.04.2023 w sali Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce przy ul. 11 Listopada 24 o godzinie 9.00.   
Zwracamy się z prośbą o rozpowszechnianie informacji w swojej gminie/szkole. Zależy nam na dotarciu do jak największej liczby osób szczególnie tych bez dostępu do mass mediów.
Chcemy, aby ten turniej połączył pokolenia graczy naszego powiatu i był dobrą okazją do wymiany doświadczeń.

Zapisy przyjmowane są drogą elektroniczną pod adresem piotr.leoniuk@gmail.com lub SMS tel. 608532490.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 18 kwietnia 2023 roku o godz. 24:00.
W treści zgłoszenia należy podać imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia oraz telefon kontaktowy. Zgłoszenie jest ważne, po otrzymaniu potwierdzenia.
Ilość miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Plakat mistrzostw powiatu.jpg