• Żubry
  • Sarny

Mistrzostwa Województwa Podlaskiego LZS w piłce siatkowej mężczyzn

Mistrzostwa Województwa Podlaskiego LZS w piłce siatkowej mężczyzn

Podlaskie zrzeszenie LZS w Białymstoku oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Białowieży serdecznie zapraszają na Mistrzostwa Województwa Podlaskiego LZS w piłce siatkowej mężczyzn.

Miejsce zawodów: Białowieża, sala Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białowieży (otwarcie turnieju i zbiórka wszystkich drużyn o godzinie 930) oraz Technikum Leśnego w Białowieży (część spotkań grupowych).
Termin: 9 kwietnia (niedziela) 2017 rok.

Godzina rozpoczęcia: 9:30.

W kwestiach organizacyjnych prosimy o kontakt z: Mateusz Gutowski: tel. 507 859 617, e- mail:  mateusz.gutowski85@wp.pl.

Warunki udział w turnieju:

• Zgłoszenie udziału do dnia 31 marca 2017 roku na imiennej liście startowej (zał. 1) oraz podpisanie stosownego oświadczenia (zał. 2) przez zawodników. Zgłoszenie wraz z załącznikami należy wysyłać pocztą na adres „Ochotnicza Straż Pożarna w Białowieży, ul. Sportowa 12, 17-230 Białowieża”, lub na e-maila koordynatora zawodów mateusz.gutowski85@wp.pl. W przypadku zgłoszenia drogą e-mailową należy wysłać wiadomość zatytułowaną „Mistrzostwa LZS”.
• W celu zapewnienia sprawnego przebiegu zawodów może wziąć w nich udział 8 drużyn. W przypadku większej liczby zgłoszeń o przyjęciu drużyny będzie decydował termin zgłoszenia.
• Opłaty wpisowego w wysokości 100 złotych od każdej startującej drużyny (maksymalnie 12 osób) do 31 marca 2017 roku.

Wpłat prosimy dokonywać na konto:

Ochotnicza Straż Pożarna w Białowieży Nr konta: 54 8071 0006 0014 2104 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Hajnówce oddział w Białowieży Z dopiskiem: „Wpisowe na mistrzostwa”.

Regulamin zawodów:

• Turniej rozgrywany będzie na dwóch boiskach (sala Zespołu Szkolno- Przedszkolnego oraz Technikum Leśnego).
• Zespół może się składać maksymalnie z 12 zawodników (6 grających i   6 rezerwowych).
• W składzie zespołu mogą być wyłącznie amatorzy, nie uczestniczący w rozgrywkach II ligi i wyższych.
• Poszczególne miejscowości mogą wystawić maksymalnie dwie drużyny.
• Zawody będą rozgrywane według przepisów Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
• System rozgrywek zostanie ustalony po zamknięciu listy zgłoszeń i będzie zależny od liczby drużyn, które wezmą udział w  turnieju.
• Organizator nie ubezpiecza zawodników i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
• W kwestiach spornych organizatorzy zapewniają sobie interpretację spraw nieobjętych regulaminem.

Organizatorzy zapewniają:

• Puchary, medale oraz indywidualne wyróżnienia.
• Wodę podczas zawodów.
• Sędziów, obsługę medyczną i techniczną.

Ze sportowym pozdrowieniem

Jerzy Lisicki Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Białowieży