• Żubry
  • Sarny

Sprzęt dla UKS Olimpijczyk Białowieża z programu Klub

Sprzęt dla UKS Olimpijczyk Białowieża z programu Klub

Programem „Klub” objętych zostało 20 zawodników i zawodniczek UKS Olimpijczyk Białowieża...

Prezes UKS Olimpijczyk Białowieża Jarosław Kutikow uprzejmie informuje, że w związku z otrzymaniem w 2019 roku dofinansowania realizacji zadania publicznego w ramach Programu „Klub”, finansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministra Sportu i Turystyki, polegającego na rozwijaniu sportu dzieci i młodzieży, Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” w zakupił sprzęt  sportowy w postaci 10 mini piłek siatkowych, 10 piłek siatkowych, 5 piłek plażowych oraz 2 siatek do siatkówki i 2 siatkówki plażowej.

Programem „Klub” objętych zostało 20 zawodników i zawodniczek UKS Olimpijczyk Białowieża,  jednocześnie uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białowieży, którzy w ramach otrzymanej dotacji 2 razy w tygodniu uczestniczyli w zajęciach z piłki siatkowej. Zajęcia odbywały się na hali sportowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białowieży oraz na stadionie gminnym i boiskach plażowych w zależności od potrzeb i warunków atmosferycznych. W czasie trwania projektu przeprowadzonych zostało 50 jednostek treningowych, których celem była poprawa ogólnej wydolności i stanu zdrowia zawodników oraz wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do systematycznej aktywności fizycznej.

Ponadto celem programu było upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w rozgrywkach klubowych o mistrzostwo województwa podlaskiego w rozgrywkach Kinder+Sport. Poprzez udział w programie dążyliśmy do wspierania działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży. Realizacja programu była doskonałą inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży oraz pozwoliła na wykorzystanie potencjału w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w małych miejscowościach, jaką niewątpliwie jest Białowieża. Zakupiony w ramach programu „Klub” sprzęt, znacząco poprawi warunki uprawiania sportu wśród młodzieży naszego prężnie działającego młodzieżowego klubu.

Prezes UKS Olimpijczyk: Jarosław Kutikow