• Żubry
  • Sarny

Turniej o Puchar Prezesa OSP w Białowieży

Turniej o Puchar Prezesa OSP w Białowieży

Ochotnicza Straż Pożarna w Białowieży zaprasza serdecznie na Turniej o Puchar Prezesa OSP w Białowieży w piłce nożnej pięcioosobowej dla jednostek państwowej i ochotniczej straży pożarnej

Miejsce zawodów: stadion przy ulicy Sportowej.
Termin: 23 września (sobota) 2017 rok.
Godzina rozpoczęcia: 900.
W kwestiach organizacyjnych prosimy o kontakt z: Mateusz Gutowski: tel. 507 859 617, e- mail: mateusz.gutowski85@wp.pl.

Warunki udział w turnieju:
• Zgłoszenie udziału do dnia 8 września (piątek) 2017 roku na imiennej liście startowej (zał. 1) oraz podpisanie stosownego oświadczenia (zał. 2) przez zawodników. Zgłoszenie wraz z załącznikami należy wysyłać pocztą na adres „Ochotnicza Straż Pożarna w Białowieży, ul. Sportowa 12, 17-230 Białowieża”, lub na e-maila koordynatora zawodów mateusz.gutowski85@wp.pl. W przypadku zgłoszenia drogą e-mailową należy wysłać wiadomość zatytułowaną „Zgłoszenie na turniej OSP”.
• W celu zapewnienia sprawnego przebiegu zawodów może wziąć w nich udział 10 drużyn. W przypadku większej liczby zgłoszeń o przyjęciu drużyny będzie decydował termin zgłoszenia.
• Opłaty wpisowego w wysokości 150 złotych od każdej startującej drużyny (maksymalnie 8 osób) do 8 września (piątek) 2017 roku.

Wpłat prosimy dokonywać na konto:
Ochotnicza Straż Pożarna w Białowieży
Nr konta: 54 8071 0006 0014 2104 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Hajnówce oddział w Białowieży
Z dopiskiem: „Wpisowe na puchar”.

Regulamin zawodów:
• Turniej rozgrywany będzie na dwóch boiskach.
• Zespół może się składać maksymalnie z ośmiu zawodników (5 grających i 3 rezerwowych).
• W składzie zespołu mogą być wyłącznie członkowie Państwowej lub Ochotniczej Straży Pożarnej.
• Poszczególne z jednostek mogą wystawić maksymalnie dwie drużyny.
• Podczas zawodów nie obowiązują sankcje w postaci żółtych i czerwonych kartek. Za wszelkie przewinienia sędziowie będą karać dwu lub pięciominutowym wykluczeniem z gry- w zależności od rodzaju przewinienia.
• W przypadku wybitnie niesportowego zachowania zawodnik może zostać wykluczony z gry do końca meczu.
• Zmiany dokonywane są systemem hokejowym.
• Czas gry wynosi 2x10 minut.
• System rozgrywek zostanie ustalony po zamknięciu listy zgłoszeń i będzie zależny od liczby drużyn, które wezmą udział w turnieju.
• Organizator nie ubezpiecza zawodników i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
• W kwestiach spornych organizatorzy zapewniają sobie interpretację spraw nieobjętych regulaminem.

Organizatorzy zapewniają:
• Puchary, medale oraz indywidualne wyróżnienia.
• Wodę podczas zawodów.
• Sędziów, obsługę medyczną i techniczną.
• Ognisko integracyjne zawodników, sponsorów i zaproszonych gości po zakończeniu turnieju.

Ze sportowym pozdrowieniem