• Żubry
  • Sarny

XI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej

XI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej

Zaproszenie na XI Międzynarodowy Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

Wójt Gminy Białowieża, Zarząd UKS „Olimpijczyk” Białowieża, Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białowieży oraz Dyrekcja Białowieskiego Parku Narodowego zapraszają na XI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża. Turniej odbędzie się w dniach 24-25 luty 2017r. (piątek/sobota). Zgłoszenie udziału w turnieju upływa dn. 21.02.2017r. (wtorek) do godz. 1600  pod nr tel. 660107321 – Jarosław Kutikow lub na adres e-mail: uks-bialowieza@wp.pl

Zwracamy się do białowieskich Firm, Dyrektorów Zakładów Pracy, Kwaterodawców i osób prywatnych o pomoc w organizacji turnieju poprzez wsparcie finansowe lub rzeczowe. W ramach podziękowania zapewniamy, że współorganizatorzy oraz sponsorzy zostaną wielokrotnie wymienieni w czasie trwania turnieju oraz na stronie Urzędu Gminy i w gazecie lokalnej.
UWAGA KIBICE  ATRAKCJE!!!
Tradycyjnie „Loteria Fantowa” - nagrody rzeczowe od sponsorów, słodka niespodzianka, dobra zabawa, niezapomniane emocje.

Wpłat prosimy dokonywać na konto:
UKS „Olimpijczyk” Białowieża
BS w Hajnówce 27 8071 0006 0001 5525 2000 0010
z dopiskiem: Współorganizacja turnieju


Warunki udziału w turnieju:
1. Ostateczne zgłoszenie udziału w turnieju do dn. 21.02.2017. (wtorek) - godz. 1600 -  w załączniku 1 (imienna lista zawodników z podpisami - określenie kategorii startowej)
2. opłaty wpisowego w wysokości 150zł do dnia 22.02.2017r. od każdej startującej drużyny (max 6 osób w drużynie 4+2 rezerwowych) na konto :
27 8071 0006 0001 5525 2000 0010  UKS „Olimpijczyk” Białowieża
z dopiskiem: współorganizacja turnieju
3. Ubezpieczenie zawodników we własnym zakresie.

Program zawodów:
 24.02.2017r. (piątek)
- 16:30 – losowanie
- 16:45 – rozgrzewka zawodników
- 17:00 – mecze na dwóch boiskach
- 18:00 – otwarcie turnieju
- 22:30 – zakończenie pierwszego dnia turnieju
25.02.2017r. ( sobota)
- 9:00 – rozgrzewka zawodników
- 9: 30 – pierwsze spotkania
- ok. godz. 15.00 – zakończenie turnieju i wręczenie pucharów oraz wyróżnień przez Wójta Gminy i sponsorów.
- 17:00 – ognisko integracyjne uczestników, sponsorów i organizatorów.
Organizatorzy zapewniają:
- puchary, dyplomy oraz nagrody i wyróżnienia
- woda, kawa, herbata oraz słodki poczęstunek w czasie zawodów
- sędziów i obsługę techniczną

Kontakt:  jaro6767@wp.pl  tel. 660107321- Jarosław Kutikow   


Wpłat prosimy dokonywać na konto:
UKS „Olimpijczyk” Białowieża
BS w Hajnówce 27 8071 0006 0001 5525 2000 0010
z dopiskiem: Współorganizacja turnieju


Ze sportowym pozdrowieniem
Organizatorzy.


Regulamin
XI Międzynarodowego Turnieju Białowieskich Zakładów Pracy:
System rozgrywania turnieju – „każdy z każdym” do dwóch wygranych setów w grupach (opracowany ostatecznie po zgłoszeniu wszystkich drużyn).
 Podział na grupy wg zgłoszeń:
I – dla amatorów
II – dla zaawansowanych
W turnieju mogą startować pracownicy zakładów pracy, członkowie zrzeszeń i stowarzyszeń działających na terenie gminy Białowieża, za wyjątkiem uczniów oraz studentów studiów dziennych oraz drużyny zaproszone gościnnie przez organizatorów. Każda instytucja może wystawić dowolną liczbę startujących drużyn max 6-cio osobowych. Zawodnik może brać udział w jednej drużynie zakładowej bez możliwości zamian w trakcie trwania turnieju.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się udział osób pracujących w zakładach na innych warunkach niż umowa o pracę, po konsultacji i wyrażeniu zgody organizatorów !!!
W kwestiach spornych organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji spraw nieobjętych regulaminem.

Organizatorzy.