• Żubry
  • Sarny

XII Turniej Białowieskich Zakładów Pracy

XII Turniej Białowieskich Zakładów Pracy

Zaproszenie na XII Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

Wójt Gminy Białowieża, Zarząd UKS „Olimpijczyk” Białowieża, Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białowieży zapraszają na XII Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża. Turniej odbędzie się w dniach 23-24 luty 2018r. (piątek/sobota). Zgłoszenie udziału w turnieju upływa dn. 20.02.2018r. (wtorek) do godz. 1600  pod nr tel. 660107321 – Jarosław Kutikow lub na adres e-mail: uks-bialowieza@wp.pl

Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości sponsorowania przez Państwa lub Waszą Firmę, XII Turnieju Białowieskich Zakładów Pracy o Puchar Wójta Gminy Białowieża w piłce siatkowej czwórek, który odbędzie się w Białowieży  w dniach 23-24 lutego 2018r.

Bardzo nam zależy, by nasz turniej był wyjątkowym wydarzeniem w kalendarzu mieszkańców naszej małej ojczyzny, dlatego dokładamy wszelkich starań, by nadać mu unikalny charakter.

Nie mamy wątpliwości, że impreza przyciągnie nie tylko siatkarzy, ale również amatorów oraz wielu kibiców – w szczególności dzieci i niejednokrotnie całe rodziny.

Co roku impreza budzi spore zainteresowanie lokalnych i regionalnych mediów, o czym świadczą m.in. artykuły w Głosie Białowieży, Wieściach Podlaskich czy Kurierze Porannym. Wszystko to pozwala sądzić, że wsparcie naszego turnieju będzie dla Państwa dobrym źródłem promocji i reklamy oraz satysfakcji.

W zamian za wsparcie finansowe możemy zaoferować:

  • dyplom z podziękowaniem
  • możliwość wykorzystania własnych materiałów promocyjnych w trakcie trwania turnieju (kolportaż wśród uczestników lub punkt promocyjny)
  • umieszczenie logotypu Firmy lub nazwiska sponsora na głównej ścianie hali sportowej w czasie turnieju
  • podziękowanie wygłoszone wielokrotnie w trakcie turnieju
  • możliwość wręczenia nagród przez przedstawiciela Firmy lub osobę prywatną
  • ekspozycję logotypu i nazwy Firmy na stronie internetowej Urzędu Gminy Białowieża oraz Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Białowieży.

Dotację przeznaczymy na:

  • zakup nagród dla laureatów i upominków okolicznościowych dla uczestników
  • druk zaproszeń i dyplomów
  • słodki poczęstunek dla zawodników i kibiców

Mamy nadzieję, że nasza prośba spotka się ze zrozumieniem z Państwa strony, a okazana przez Was pomoc umożliwi realizację zamierzonych celów i będzie wspaniałym wkładem w promocję sportowej kultury w 2018 roku.

                                                                                    Z poważaniem organizatorzy

Wpłat prosimy dokonywać na konto:

UKSOlimpijczyk” Białowieża

BS w Hajnówce 27 8071 0006 0001 5525 2000 0010

z dopiskiem: współorganizacja turnieju

Pliki do pobrania