• Żubry
  • Sarny

Zawody o Puchar Prezesa OSP w Białowieży w piłce nożnej

Zawody o Puchar Prezesa OSP w Białowieży w piłce nożnej

PUCHAR PREZESA OSP W BIAŁOWIEŻY W PIŁCE NOŻNEJ PIĘCIOOSOBOWEJ DLA JEDNOSTEK PAŃSTWOWEJ I OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ...

Ochotnicza Straż Pożarna w Białowieży zaprasza na:

PUCHAR PREZESA OSP W BIAŁOWIEŻY W PIŁCE NOŻNEJ PIĘCIOOSOBOWEJ DLA JEDNOSTEK PAŃSTWOWEJ I OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

Miejsce zawodów: stadion przy ulicy Sportowej.
Termin: 10 września (sobota) 2016 rok.
Godzina rozpoczęcia: 930.
W kwestiach organizacyjnych prosimy o kontakt z: Mateusz Gutowski: tel. 506 850 078, e- mail: mateusz.gutowski85@wp.pl.

Warunki udział w turnieju:
- Zgłoszenie udziału do dnia 1 września (czwartek) 2016 roku na imiennej liście startowej (zał. 1) oraz podpisanie stosownego oświadczenia (zał. 2) przez zawodników. Zgłoszenie wraz z załącznikami należy wysyłać na e-mail koordynatora zawodów: mateusz.gutowski85@wp.pl.
- W celu zapewnienia sprawnego przebiegu zawodów może wziąć w nich udział 10 drużyn. W przypadku większej liczby zgłoszeń o przyjęciu drużyny będzie decydował termin zgłoszenia.
- Opłaty wpisowego w wysokości 150 złotych od każdej startującej drużyny (maksymalnie 8 osób) do 1 września (czwartek) 2016 roku.

Wpłat prosimy dokonywać na konto:
Ochotnicza Straż Pożarna w Białowieży
Nr konta: 54 8071 0006 0014 2104 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Hajnówce oddział w Białowieży
Z dopiskiem: „Wpisowe na puchar”.

Regulamin zawodów:
- Turniej rozgrywany będzie na dwóch boiskach.
- Zespół może się składać maksymalnie z ośmiu zawodników (5 grających i 3 rezerwowych).
- W składzie zespołu mogą być wyłącznie członkowie Państwowej lub Ochotniczej Straży Pożarnej.
- Poszczególne z jednostek mogą wystawić maksymalnie dwie drużyny.
- Podczas zawodów nie obowiązują sankcje w postaci żółtych i czerwonych kartek. Za wszelkie przewinienia sędziowie będą karać dwu lub pięciominutowym wykluczeniem z gry- w zależności od rodzaju przewinienia.
- W przypadku wybitnie niesportowego zachowania zawodnik może zostać wykluczony z gry do końca meczu.
- Zmiany dokonywane są systemem hokejowym.
- Czas gry wynosi 2x10 minut.
- System rozgrywek zostanie ustalony po zamknięciu listy zgłoszeń i będzie zależny od liczby drużyn, które wezmą udział w turnieju.
- Organizator nie ubezpiecza zawodników i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
- W kwestiach spornych organizatorzy zapewniają sobie interpretację spraw nieobjętych regulaminem.

Organizatorzy zapewniają:
- Puchary, medale oraz indywidualne wyróżnienia.
- Wodę podczas zawodów.
- Sędziów, obsługę medyczną i techniczną.
- Ognisko integracyjne zawodników, sponsorów i zaproszonych gości po zakończeniu turnieju.