• Żubry
  • Sarny

Białowieski Turniej Sołectw - relacja

Białowieski Turniej Sołectw - relacja

W niedzielę 1 września już po raz trzeci odbył się Białowieski Turniej Sołectw...

W niedzielę 1 września już po raz trzeci odbył się Białowieski Turniej Sołectw, organizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Białowieży i białowieskich Sołtysów.

Oprócz rywalizacji konkursowej pomiędzy zgłoszonymi sołectwami, na wszystkich przybyłych czekały liczne atrakcje, zarówno dla najmłodszych, jak i dla tych trochę starszych. Niewątpliwie ogromne wrażenie na wszystkich zrobił pokaz umiejętności strażackich, zaprezentowany przez strażaków OSP Białowieża i OSP Orzeszkowo.

W rywalizacji sołectw tym roku zwycięzcą okazało się sołectwo Stoczek, a konkurs kulinarny wygrało sołectwo Grudki.

Partnerzy oraz sponsorzy wydarzenia:
- Gmina Białowieża,
- Michał Olszewski,
- Grzegorz i Tamara Orzechowscy,
- Jerzy i Tamara Lisiccy,
- Olga Kicel,
- Restauracja Parkowa,
- Urszula Niewińska-Podłaszczyk,
- Włodzimierz Wołkowycki,
- Krzysztof Zamojski,
- Piotr i Halina Orzechowscy,
- Anna Borowska-Berend,
- Mateusz Gutowski,
- Jan Micun,
- Piotr Buszko,
- Piotr Kudlewski,
- OSP Orzeszkowo,
-Technikum Leśne w Białowieży,
- Andrzej Antczak,
- Białowieski Ośrodek Kultury.

Mateusz Gutowski