• Żubry
  • Sarny

I Bieg Pamięci Sybiraków w Białowieży

I Bieg Pamięci Sybiraków w Białowieży

Biegnij razem z nami

Urząd Gminy Białowieża oraz Starostwo Powiatowe w Hajnówce serdecznie zapraszają na:

I BIEG PAMIĘCI SYBIRAKÓW W BIAŁOWIEŻY

Regulamin I Biegu Pamięci Sybiraków:

 grafika.jpg

Miejsce zawodów: Białowieża przy pomniku Pamięci Sybiraków w Białowieży (ul. Stacja Towarowa).

Termin: 13 października 2022 r., rozpoczęcie godzina 10.00 (uczestników biegu prosimy o stawienie się na godzinę 09.15).

 

Kategorie:

  • Klasy V-VI szkoły podstawowej (kategoria dziewczęta i chłopcy, dystans 1200 metrów).
  • Klasy VII-VIIII szkoły podstawowej (kategoria dziewczęta i chłopcy, dystans 1200 metrów).
  • Szkoły ponadpodstawowe (kategoria dziewczęta i chłopcy, dystans 2400 metrów).
  • OPEN- osoby dorosłe, które ukończyły już szkoły ponadpodstawowe (kategoria żeńska i męska, dystans 3600 metrów).

Warunki udziału:

  1. Każda z zaproszonych placówek może w poszczególnych kategoriach zgłosić maksymalnie 6 uczestników z danej szkoły. W kategorii OPEN limit nie obowiązuje.
  2. Zgłoszenie udziału do dnia 26 września 2022 r. na imiennej liście startowej (załącznik nr 1) oraz podpisanie stosownego oświadczenia przez rodziców/opiekunów prawnych osób niepełnoletnich biorących udział w zawodach (załącznik nr 2) lub w przypadku osób pełnoletnich podpisania stosownego oświadczenia przez samych zainteresowanych (załącznik nr 3). Zgłoszenia oraz oświadczenia mogą być dostarczane pocztą tradycyjną – na adres: Urząd Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża – lub w postaci skanów na adres oswiata@ug.bialowieza.pl.

Organizatorzy zapewniają:

  1. Opiekę medyczną podczas trwania zawodów.
  2. Medale dla wszystkich uczestników zawodów oraz statuetki i nagrody rzeczowe dla 3 pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach.
  3. Ognisko po zakończeniu wydarzenia dla wszystkich uczestników.