• Żubry
  • Sarny

I Dni Białowieży już za nami

I Dni Białowieży już za nami

W sobotę 17 sierpnia na parkingu gminnym przy ulicy Kolejowej odbyły się I Dni Białowieży.

W sobotę 17 sierpnia na parkingu gminnym przy ulicy Kolejowej odbyły się I Dni Białowieży.

Organizatorem wydarzenia była Gmina Białowieża. Honorowy patronat nad imprezą objęli: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Mieczysław Baszko, poseł na Sejm RP, Robert Tyszkiewicz, poseł na Sejm RP.

Partnerami wydarzenia byli: Nadleśnictwo Białowieża, Dom Dziecka w Białowieży, Roman Tarasewicz z zespołu Obraz Kontrolny, Starostwo Powiatowe w Hajnówce, Białowieski Park Narodowy, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce, Ochotnicza Straż Pożarna w Białowieży, Białowieski Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna im. Igora Newerlego w Białowieży.

Podczas wydarzenia na wszystkich przybyłych czekało wiele atrakcji:
- stoiska z produktami lokalnymi,
- stoiska edukacyjne Białowieskiego Parku Narodowego, Nadleśnictwa Białowieża oraz Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży,
- pokazy sprzętu strażackiego Ochotniczej Straży Pożarnej w Białowieży i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białowieży,

W trakcie sobotniej imprezy po raz pierwszy wręczono nagrodę „Tytuł Króla Puszczy”, przyznawaną za zasługi lub wybitne osiągnięcia, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju Białowieży. Historycznymi, pierwszymi laureatami nagrody zostali:
1. Anna Kulbacka, dyrektor Technikum Leśnego w Białowieży.
2. Ks. Sergiusz Korch, proboszcz parafii prawosławnej p/w św. Mikołaja w Białowieży.
3. Piotr Bajko, mieszkaniec Białowieży, wieloletni pracownik Białowieskiego Parku Narodowego.

Rozstrzygnięto również konkurs fotograficzny „Wakacje w Białowieży z żubrem w tle”.
Wyróżnienia:
- Mikołaj Wołosik, lat 5, za zdjęcie Żubr, co się zowie,
- Oliwa Drozd, lat 5, za zdjęcie Żubrzyca wieczorową porą,
- Maria Wołosik, lat 12, za zdjęcie Żubr na plaży się smaży,
- Lena Ostrowiecka, lat 9, za zdjęcie W przygodę z żubrem,
- Maria Kotowicz, lat 12, za zdjęcie Żubr,
- Aleksandra Wołosik, lat 9, za zdjęcie Żubr na drzewie,

Nagrody specjalne:
- nagroda Stanisława Derehajły, marszałka Województwa Podlaskiego- Dominik Kamieński, lat 9, za pracę Żubr na posterunku,
- nagroda Roberta Tyszkiewicza posła na Sejm RP- Julita Sieńczuk, lat 11, za pracę Dla ochłody przypominam żubrze, zimowe przygody,
- nagroda Mieczysława Baszki, posła na Sejm RP- Magdalena Gabiec, lat 12, za pracę Z gipsem po Puszczy.
Pierwsza nagroda, ufundowana przez Romana Tarasewicza z zespołu Obraz Kontrolny- Maja Ostrowiecka, lat 10, za pracę Białowieża w Mej dłoni.

Nie obyło się oczywiście bez występu artystycznych. Na scenie zaprezentowali się:
- grupa taneczna WHAT DO YOU MEAN,
- grupa projektowa RÓWNAĆ SZANSE,
- Julity Kiczkajło,
- Chór Leśników Białowieskich,
- Ruczajok,
- DzikiRaj
- Obraz Kontrolny,
- KORS&RELAX.

Mateusz Gutowski