• Żubry
  • Sarny

Koncert z cyklu RÓŻNOGŁOSIE

Koncert z cyklu RÓŻNOGŁOSIE

Zapraszamy na ostatni koncert z cyklu RÓŻNOGŁOSIE w sezonie letnim 2017

1 września 2017
godzina 18:00
parking gminny w Białowieży
wystąpią białoruskie zespoły folklorystyczne
gwiazda wieczoru: Dawid Szymczuk Band

----------------------

Koncert odbywa się ramach realizacji projektu „RÓŻNOGŁOSIE – cykl prezentacji muzycznych białoruskiej mniejszości narodowej” z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
Organizatorzy: Towarzystwo Przyjaciół Białowieży, Białowieski Ośrodek Kultury
Partnerzy: Urząd Gminy Białowieża, Nadleśnictwo Białowieża, Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białowieży, Hajnowski Dom Kultury, Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce