• Żubry
  • Sarny

Koncert z cyklu RÓŻNOGŁOSIE

Koncert z cyklu RÓŻNOGŁOSIE

Towarzystwo Przyjaciół Białowieży i Białowieski Ośrodek Kultury serdecznie zapraszają mieszkańców oraz turystów na koncert z cyklu RÓŻNOGŁOSIE...

Towarzystwo Przyjaciół Białowieży i Białowieski Ośrodek Kultury serdecznie zapraszają mieszkańców oraz turystów na koncert z cyklu RÓŻNOGŁOSIE.

13 sierpnia 2016 sobota, godzina 18:00, parking gminny w Białowieży
WSTĘP WOLNY

Koncert odbywa się ramach realizacji projektu „RÓŻNOGŁOSIE – cykl prezentacji muzycznych białoruskiej mniejszości narodowej” z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.